Temperatūras kontroles bloks Thermo-5

Izmērs 1:

Izmērs 2:

Izmērs 3:

Izmērs 4:

Nomaiņas vienība Vario-5

Plūsmas mērītājs Flow-5

ūdens attīrīšanas ierīce Treat-5

Tīrīšanas ierīce Clean-5

Vadības modulis Panel-5

Temperatūras regulēšanas ierīces testeris