Устройството се охлажда, докато всички температури (Prerun, впускателен и, ако има такива, външен) са по-ниски от параметър [температура на охлаждане]. След това времето [време за изчакване след Охлаждане] се изчаква и устройство се изключва.

  1. Изберете [функции] > [Охлаждане]
  2. включване функция с плъзгача ()

или

Докоснете функционалния бутон () на основен екран.

БЕЛЕЖКА!

Ако функция [Източване на плесен] също се активира след активиране на функция [Охлаждане], устройство ще изпразни изпразването на матрицата, преди да се изключвам.

Tемпература на охлаждане

С функция [Охлаждане] устройство се изключва след достигане на зададената tемпература на охлаждане.

  1. Изберете [Настройка] > [разни] > [Температура на охлаждане].

  2. Задайте параметър на желания стойност.

Време за изчакване след Охлаждане

Когато се достигне температурата на охлаждане, зададеният време се изчака, преди устройство да се изключи.

  1. Изберете [Настройка] > [разни] > [време за изчакване след Охлаждане]

  2. Задайте параметър на желания стойност.