Online návod k obsluze popisuje všechny Series 6 produkty. Jazykové varianty jsou strojové překlady. Jsou možné rozdíly v jazyk variantách pro jednotlivé země. Máte-li jakékoli dotazy nebo nejistoty, obraťte se na své zastoupení země (→ typový štítek) nebo náš zákaznický servis www.hb-therm.com.

Technické změny

Ilustrace v této instrukce slouží k základnímu porozumění a mohou se lišit od skutečné konstrukce přístroj. Pro speciální přístroje (→ typový štítek) platí odpovídající dodatečné dokumenty. Vyhrazujeme si vpravo provádět technické změny v kontextu zlepšování, použitelnosti a vývoje.

Omezení odpovědnosti

Veškeré informace a informace v této instrukce byly sestaveny s přihlédnutím k platným předpisům, stavu techniky a našim dlouholetým znalostem a zkušenostem. Výrobce nepřebírá žádné odpovědnost za škody způsobené:

  • Nedodržení příručky
  • Nesprávné použití
  • Použití nevyškoleného personálu
  • Neoprávněné konverze
  • Technické změny
  • Použití neschválených náhradních dílů

Platí závazky sjednané v dodací smlouvě, všeobecné obchodní podmínky, dodací podmínky a právní předpisy platné v době uzavření smlouvy.

Ochrana autorských práv

Tato instrukce je chráněna autorskými právy a je určena pouze pro interní použití. Duplikace v jakémkoli druhu a formě - včetně výpisů -, jakož i použití a/nebo komunikace obsahu nejsou povoleny bez písemného souhlasu výrobce, s výjimkou interních účelů. Porušení vás zavazuje zaplatit náhradu škody. Vyhrazujeme si vpravo uplatnit další nároky.

Zatykač

Záruka je stanovena ve Všeobecných dodacích podmínkách (viz zde... )

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti HB-Therm AG (viz zde...).