μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας Thermo-6

Διακομιστής διεπαφής Gate-6