• Jei atsiranda gedimų, kurie kelia tiesioginį pavojų žmonėms patikrinti įvestį turtui, nedelsdami suaktyvinkite avarinio stabdymo įtaisą. Norėdami tai padaryti, nustatykite pagrindinį jungiklį į padėtį "O" (→ pav.).
  • Nustatykite gedimo priežastį.
  • Jei trikčių šalinimui reikia dirbti pavojingoje zonoje, išjunkite jį ir apsaugokite nuo paleidimo iš naujo.
  • Nedelsdami informuokite atsakingus asmenis apie gedimą.
  • Priklausomai nuo gedimo tipo, jį ištaisykite įgalioti specialistai patikrinti įvestį patys pataisykite.