ohrev (1)

Elektrický výstup ohrev

čerpadlo (2)

• Čerpadlo elektrický výstup

• Maximálny prietok čerpadlo

• Maximálna výška dodávky čerpadlo

chladenie (3)

Chladiaci výkon pri špecifikovanom teplotnom rozdiele a diferenčnom tlaku 2 bar medzi vstupom a výstupom chladiacej vody

Zálohovanie (4)

Maximálne predradená poistka