• V primeru napak, ki predstavljajo takojšnjo nevarnost za ljudi ali premoženje, takoj sprožite naprava za zaustavitev v sili. Če želite to narediti, nastavite glavno stikalo na položaj "O" (→ sl.).
  • Ugotovite vzrok napake.
  • Če je za iskanje napak potrebno delo na nevarnem območju, ga izklopite in ga zavarujte pred ponovnim zagonom.
  • Takoj obvestite odgovorne na kraju napake.
  • Odvisno od vrste napake jo popravi pooblaščeno strokovno osebje osebje ali ga popravite sami.