Ölçülen değerler, her değiştirildiğinde cihazın dahili veri taşıyıcısına sürekli olarak yazılır. Depolanan ölçüm değerler (nominal değer, ana hat, dönüş, harici ve akışı rate) doğrudan ekranda trend grafiği olarak görüntülenebilir. Ayrıntılı arıza teşhisi için, kaydedilen tüm ölçüm değerler daha sonraki bir tarihte bir USB veri taşıyıcısına kaydedilebilir.

Trend grafiği

Kayıt simgesinin () altındaki ana ekran, sıcaklık ve akışı hızı için önceden tanımlanmış ölçüm değerlerinin kaydedilmesi bir trend grafiği olarak görüntülenir.


Sıcaklık ölçüm grafiği (1)
 • [Nominal değer] (current)
 • [Ana Hat]
 • [Dönüş]
 • [Harici Olarak] (varsa)
Flow ölçüm grafiği (2)
 • [Akışı]
Oynat/Duraklat (3)
 • Duraklat düğmesine () basmak canlı modu duraklatır.
  → Trend grafiği sürekli değişiklikler olmadan görüntülenebilir
  → Eğilim grafiği sola ve sağa kaydırılarak zaman ekseninde hareket ettirilebilir
  → Zaman ekseni yakınlaştırılıp uzaklaştırılabilir
 • Canlı moda devam etmek için oynat düğmesine () basın.
  → Zaman ekseni otomatik olarak gerçek zamanlı trend grafiğine döner
  → Zaman ekseni yakınlaştırılabilir ve uzaklaştırılabilir

Durum ekran (4)

 • Live: Live mod aktiftir.
 • Hold: Live mod duraklatıldı.

Zoom-Zaman Çizelgesi düğmesi (5)

Minimum 1 dak/div aralıklarla daha kısa zaman aralığı.

Zoom-Zaman Çizelgesi düğmesi (6)

Maksimum 80 dak/div aralıklarla daha uzun zaman aralığı.

Verileri kaydedin


NOT!

 • FAT, FAT32, exFAT ve ext2/3/4 ile biçimlendirilmiş USB sürücüleri destekler.
 • USB diske kaydetme mümkün değilse, uygun bir uyarı görüntülenir.
 • Dışa aktarma işleminin seçilen süreye (2 hafta) bağlı olarak 30 dakikaya kadar sürebileceğini unutmayın.
 • Her cihaz için, kayıt dosyalarının yazıldığı USB diskinde otomatik olarak ayrı bir dizin oluşturulur.
 • Her gün yeni bir kayıt dosyası oluşturulur.
 1. USB sürücüsünü kapat.
 2. [Kaydet/Yükle] > [Geçmiş Veriler] > [Dönem Geçmiş Verileri] öğesini seçin
 3. Parametreleri istediğiniz değeri olarak ayarlayın.
  Geçerli günün verileri, seçilen önceki dönem (günler, haftalar) dahil olmak üzere kaydedilir.
 4. İşlemi başlatmak için [Geçmiş verileri dışa Aktarma] Parametrelerindeki disk simgesine () dokunun.
  → Veriler USB diske ZIP dosyası olarak yazılır. Bilgiler sistemi otomatik olarak açılır ve mevcut ilerleme görüntülenir (→ Şekil). Ek olarak, işlem ana ekran veri taşıyıcı simgesi yanıp sönen sarı () ile görüntülenir. → Veri aktarımı tamamlandığında, kullanıcı veri taşıyıcısındaki beyaz simgeyle bilgilendirilir ve gösterilir ().
 5. USB diskini çıkarın.

Verileri adlandırın

USB diskteki dosya adları aşağıdaki örneklere göre otomatik olarak oluşturulur.

Dizin klasörü:

 • His_<UnitBasicType>_<Serialnumber>_<YYYYMMDD_HHMMSS>.zip
  → His_HB-160Z61_2306-777_20230215_143823.zip

Kayıt dosyası:

 • His_<UnitBasicType>_<Serialnumber>_<YYYYMMDD>.csv
  → His_HB-160Z61_2306-777_20230215.csv

Verileri görselleştirin

Kaydedilen verileri görselleştirmek ve hazırlamak için yazılım VIP (görselleştirme programı) https://knowledge.hb-therm.eu adresinden indirilebilir.